top of page
יישומי מיינדפולנס לאנשים ולארגונים - מחזור #2
יישומי מיינדפולנס לאנשים ולארגונים - מחזור #2
May 26, 2020, 8:30 PM
4 מפגשים מקוונים בזום
4 מפגשים להיכרות עם תחום המיינדפולנס והתנסות בתרגול בהנחיית ד"ר יובל צור.
bottom of page